השתתפו בפעילות שלנו ועזרו לכולנו לקיים חברה אזרחית שוויונית באמצעות תשלום דמי חברות שנתיים וגם על ידי הוראת קבע חודשית לפי היכולת. 

תרומה שקלית חד פעמית- דמי חברות שנתיים בסך 120 ש"ח או לפי היכולת והרצון.


תרומה שקלית קבועה פעם בחודש

תדירות תשלום
Dollar donation

Payment Frequency