פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות

הפעילות של אשה לאשה בנושא טכנולוגיות רפואיות נולדה מתוך הכרה בכך שלצד הפיתוחים המדעיים בתחומי הרפואה והפריון, יש לוודא כי ההשלכות החברתיות, כלכליות ואתיות נלקחות בחשבון,כמו גם שמירה על מעמדן של נשים וזכויותיהן הבריאותיות. זהו פרויקט ייחודי מסוגו שמטרתו לפתח מעורבות ציבורית ודיון פמיניסטי בנושאים המערבים מדע וחברה. בין הנושאים בהם אנו עוסקות ומבקשות לפתח: חשיבה ביקורתית על תחום "תרומת" ביציות והחשש מסחר,  אמצעי מניעה, פונדקאות, שיבוט ועוד.

 מטרות הפרויקט:

*  אנו מבקשות לקדם מעורבות ציבורית בכלל ומעורבות נשים בפרט בתחומי הרפואה והמדע, ולפעול למניעת כל שימוש שיש בו ניצול של גוף אשה או איש.

*  אנו שואפות לקדם שיח בין מדע וחברה, הכולל קשת רחבה של שיקולים ודיון מעמיק על ההשלכות החברתיות, האתיות והכלכליות, שבצד הקדמה המדעית.

*  אנו מאמינות ביצירת שינוי על ידי סולידאריות בין קבוצות שונות ויצירת קואליציות הפועלות לקידום זכויות נשים ואדם בנושאים המערבים מדע ורפואה.

*  דרכי הפעולה בפרויקט: מחקר, רישות עם קבוצות חברתיות, חוקרות/ים, מדעניות/ים, רופאות/ים ועוד, קמפינים להעלאת מודעות ופעילות לוביסטית מול מקבלי ההחלטות בכנסת.

אנו מזמינות אתכן ואתכם להשתתף בתוכניות שלנו, ולשתף אותנו במידע וידע בתחומים הנוגעים לטכונלוגיות רפואיות.

תחומי פעילות עיקריים:

* סחר בביציות

* פונדקאות

*  דפו פרוורה: אמצעי למניעת הריון הניתן באמצעות זריקה

* שיבוט אדם

* נשים ומוגבלויות

פרסומים, דוחות וניירות עמדה של הפרויקט

כנסים ומפגשים

הפרויקט בתקשורת

 

הקפאת ביציות

אודות פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות

תחומי העשייה 

פרסומים של הפרויקט

הפרויקט בתקשורת

ארועי הפרויקט

 פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות

הפעילות של אשה לאשה בנושא טכנולוגיות רפואיות נולדה מתוך הכרה בכך שלצד הפיתוחים המדעיים בתחומי הרפואה והפריון, יש לוודא כי ההשלכות החברתיות, כלכליות ואתיות נלקחות בחשבון,כמו גם שמירה על מעמדן של נשים וזכויותיהן הבריאותיות. זהו פרויקט ייחודי מסוגו שמטרתו לפתח מעורבות ציבורית ודיון פמיניסטי בנושאים המערבים מדע וחברה. בין הנושאים בהם אנו עוסקות ומבקשות לפתח: חשיבה ביקורתית על תחום "תרומת" ביציות והחשש מסחר,  אמצעי מניעה, פונדקאות, שיבוט ועוד.

 מטרות הפרויקט:

*  אנו מבקשות לקדם מעורבות ציבורית בכלל ומעורבות נשים בפרט בתחומי הרפואה והמדע, ולפעול למניעת כל שימוש שיש בו ניצול של גוף אשה או איש.

*  אנו שואפות לקדם שיח בין מדע וחברה, הכולל קשת רחבה של שיקולים ודיון מעמיק על ההשלכות החברתיות, האתיות והכלכליות, שבצד הקדמה המדעית.

*  אנו מאמינות ביצירת שינוי על ידי סולידאריות בין קבוצות שונות ויצירת קואליציות הפועלות לקידום זכויות נשים ואדם בנושאים המערבים מדע ורפואה.

*  דרכי הפעולה בפרויקט: מחקר, רישות עם קבוצות חברתיות, חוקרות/ים, מדעניות/ים, רופאות/ים ועוד, קמפינים להעלאת מודעות ופעילות לוביסטית מול מקבלי ההחלטות בכנסת.

אנו מזמינות אתכן ואתכם להשתתף בתוכניות שלנו, ולשתף אותנו במידע וידע בתחומים הנוגעים לטכונלוגיות רפואיות.

תחומי פעילות עיקריים:

* סחר בביציות

* פונדקאות

*  דפו פרוורה: אמצעי למניעת הריון הניתן באמצעות זריקה

* שיבוט אדם

* נשים ומוגבלויות

פרסומים, דוחות וניירות עמדה של הפרויקט

כנסים ומפגשים

הפרויקט בתקשורת