הרצאות אזרחות- קבוצת אזרחות ופמיניזם הוקמה במסגרת פרויקט נשים שלום ובטחון ומטרתה ללמוד ולהבין יותר לעומק את הקשר בין מושג האזרחות לבין מושג הבטחון, לתת כלים כדי לבחון סוגיות שונות מחיי היומיום שלנו בהקשר זה, ופיתוח שיח אזרחי לעומת השיחה מיליטריסטי והלאומני הקיים. במהלך סדרת המפגשים הוקרנו סרטים, התקיימו הרצאות בנושא אזרחות, והתנהלו דיונים אידיאוליגיים. 1. סדנת אזרחות – ד"ר ניצה ברקוביץ' "מבוא לאזרחות ואזרחות מפרספקטיבה פמיניסטית"– 28.04.2010 2. סדנת אזרחות – הרצאה של ד"ר מרי תותרי "נשים פלסטיניות – אזרחות סוג ג'" – 16.05.10 3. סדנת אזרחות – הרצאה של אדריאנה קמפ "מהגרות וזרות – מהגרות עבודה בישראל" – 23.06.10 4. סדנת אזרחות – הרצאה של רימא מאסוואת "אזרחות /לאומיות ולסביות" – 05.08.10 5. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקראת המחזה "ישנו שדה" / ג'ן מרלו – 17.10.10 6. סדנת אזרחות – הרצאה של עו"ד סאוסן זהר מעדאללה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – 14.11.10 7. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקרנת הסרט "נשות החמאס" בנוכחות הבמאית סוהא עראף – 28.11.10

[vc_column width="1/1" el_position="first last"] [/vc_column]

הרצאות אזרחות- קבוצת אזרחות ופמיניזם הוקמה במסגרת פרויקט נשים שלום ובטחון ומטרתה ללמוד ולהבין יותר לעומק את הקשר בין מושג האזרחות לבין מושג הבטחון, לתת כלים כדי לבחון סוגיות שונות מחיי היומיום שלנו בהקשר זה, ופיתוח שיח אזרחי לעומת השיחה מיליטריסטי והלאומני הקיים. במהלך סדרת המפגשים הוקרנו סרטים, התקיימו הרצאות בנושא אזרחות, והתנהלו דיונים אידיאוליגיים.

1. סדנת אזרחות – ד"ר ניצה ברקוביץ' "מבוא לאזרחות ואזרחות מפרספקטיבה פמיניסטית"– 28.04.2010

2. סדנת אזרחות – הרצאה של ד"ר מרי תותרי "נשים פלסטיניות – אזרחות סוג ג'" – 16.05.10

3. סדנת אזרחות – הרצאה של אדריאנה קמפ "מהגרות וזרות – מהגרות עבודה בישראל" – 23.06.10

4. סדנת אזרחות – הרצאה של רימא מאסוואת "אזרחות /לאומיות ולסביות" – 05.08.10

5. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקראת המחזה "ישנו שדה" / ג'ן מרלו – 17.10.10

6. סדנת אזרחות – הרצאה של עו"ד סאוסן זהר מעדאללה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – 14.11.10

7. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקרנת הסרט "נשות החמאס" בנוכחות הבמאית סוהא עראף – 28.11.10

הרצאות אזרחות- קבוצת אזרחות ופמיניזם הוקמה במסגרת פרויקט נשים שלום ובטחון ומטרתה ללמוד ולהבין יותר לעומק את הקשר בין מושג האזרחות לבין מושג הבטחון, לתת כלים כדי לבחון סוגיות שונות מחיי היומיום שלנו בהקשר זה, ופיתוח שיח אזרחי לעומת השיחה מיליטריסטי והלאומני הקיים. במהלך סדרת המפגשים הוקרנו סרטים, התקיימו הרצאות בנושא אזרחות, והתנהלו דיונים אידיאוליגיים. 1. סדנת אזרחות – ד"ר ניצה ברקוביץ' "מבוא לאזרחות ואזרחות מפרספקטיבה פמיניסטית"– 28.04.2010 2. סדנת אזרחות – הרצאה של ד"ר מרי תותרי "נשים פלסטיניות – אזרחות סוג ג'" – 16.05.10 3. סדנת אזרחות – הרצאה של אדריאנה קמפ "מהגרות וזרות – מהגרות עבודה בישראל" – 23.06.10 4. סדנת אזרחות – הרצאה של רימא מאסוואת "אזרחות /לאומיות ולסביות" – 05.08.10 5. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקראת המחזה "ישנו שדה" / ג'ן מרלו – 17.10.10 6. סדנת אזרחות – הרצאה של עו"ד סאוסן זהר מעדאללה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – 14.11.10 7. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקרנת הסרט "נשות החמאס" בנוכחות הבמאית סוהא עראף – 28.11.10