מטרתה של קרן זו לאפשר לנו, בכפוף להפעלת שיקול דעת פרטני ומקצועי, לתמוך באשה מסוימת באופן חריג כאשר זו אינה זוכה לסיוע או קצבה מכל גוף או רשות אחרים. המדובר במקרים שונים, לעיתים נקודתיים, שבמסגרתם אשה נקלעה לקושי מסוים בשל עוולה כלשהי ושבשל חוסר יכולתה לממן את הטיפול בפרטים הקטנים נחסכת ממנה גם גישה להמשך תהליך ותמיכה ממוסדת בהתאם.

דוגמא עכשווית להפעלת הקרן היא סיוע אותו היה עלינו להעניק בדחיפות לאשה שהגיעה לארץ כקורבן סחר ומצאה עצמה מגורשת ממנה כעבור מספר שנים כשהיא מטופלת בשלושה ילדים קטנים. אשה זו, ששרדה את מוראות הסחר והזנות נפלה קורבן אף למערכת יחסים אלימה ונותרה בסיומה חסרת כל רכוש וכספים. היא פנתה אלינו בבקשה יחידה – לאפשר לה חזרה לארץ המוצא שלה יחד עם שלושת ילדיה.

עלות הטיפול בבקשה של האשה כללה תשלום לתרגום מסמכים וחתימת נוטריון, רכישת כרטיס טיסה עבורה ועבור הילדים ומענק של 200$ ככסף כיס לקניות מזון במכולת בשבוע הראשון לחזרתה לארצה. סך כל עלות הדבר לא עלתה על מספר אלפי שקלים בודדים, אך גיוסם היה הליך ארוך ומתיש וכלל פניה לתורמים אישיים וארגונים.

זוהי דוגמא קטנה לסיבות הגדולות שמאחורי רצוננו בהקמת קרן חירום. קיימים, כמובן, מקרים רבים אחרים של נשים שנזקקו לעזרה מיידית ופנו לקבלה בדרכים שונות, כולל הצהרות אובדניות על הגעה למבוי סתום ולקץ הדרך. המדובר תמיד בנשים שעברו סבל רב ולעיתים דווקא הרגע המסוים הזה של עזרה כספית פשוטה הופך להיות לקש השובר את גב הגמל. במהלך שנת 2009 סייענו באופן דומה ל-22 נשים וסך כל הוצאותינו במסגרת קרן חירום הסתכמו ב-51.800 ₪.

זוהי קרן מצילת חיים לשמה שעוזרת לנו לתת תקווה למי שהחברה והגורל התעללו והכו בה שוב ושוב. הקצאה כספית לקרן החירום השנתית היא מבחינתנו תרומה בסדר גודל ראשון במעלה ומבטיחה את יכולתנו לסייע ברגעי המצוקה האמיתיים והקשים ביותר.

קריטריונים לקרן חירום

יחד עם זאת, על כל הוצאה שמעל 700 ₪ בחודש והמוקדשת לסיוע לאשה אחת בלבד יש להגיש טופס בקשה לוועדה בכל מקרה.

היוזמה להקצאת כספים מקרן החירום תהיה של רכזת הפרויקט, או של כל אחת מחברות ועדת האישורים. האישור יבוצע באמצעות דואר אלקטרוני. במידה ולא תהיה הסכמה של כל שלושת חברות הועדה, תתנהל התכתבות עד הגעה להסכמה בקונצנזוס. במידת הצורך תקיים רכזת הפרויקט שיחות טלפוניות להבהרת הנושא. במידה ולא תושג הסכמה, ורכזת הפרויקט תסביר כי יש צורך דחוף בהוצאה, יועלה הנושא לאישור טלפוני של הועד, ברוב קולות.

מטרתה של קרן זו לאפשר לנו, בכפוף להפעלת שיקול דעת פרטני ומקצועי, לתמוך באשה מסוימת באופן חריג כאשר זו אינה זוכה לסיוע או קצבה מכל גוף או רשות אחרים. המדובר במקרים שונים, לעיתים נקודתיים, שבמסגרתם אשה נקלעה לקושי מסוים בשל עוולה כלשהי ושבשל חוסר יכולתה לממן את הטיפול בפרטים הקטנים נחסכת ממנה גם גישה להמשך תהליך ותמיכה ממוסדת בהתאם.

דוגמא עכשווית להפעלת הקרן היא סיוע אותו היה עלינו להעניק בדחיפות לאשה שהגיעה לארץ כקורבן סחר ומצאה עצמה מגורשת ממנה כעבור מספר שנים כשהיא מטופלת בשלושה ילדים קטנים. אשה זו, ששרדה את מוראות הסחר והזנות נפלה קורבן אף למערכת יחסים אלימה ונותרה בסיומה חסרת כל רכוש וכספים. היא פנתה אלינו בבקשה יחידה – לאפשר לה חזרה לארץ המוצא שלה יחד עם שלושת ילדיה.

עלות הטיפול בבקשה של האשה כללה תשלום לתרגום מסמכים וחתימת נוטריון, רכישת כרטיס טיסה עבורה ועבור הילדים ומענק של 200$ ככסף כיס לקניות מזון במכולת בשבוע הראשון לחזרתה לארצה. סך כל עלות הדבר לא עלתה על מספר אלפי שקלים בודדים, אך גיוסם היה הליך ארוך ומתיש וכלל פניה לתורמים אישיים וארגונים.

זוהי דוגמא קטנה לסיבות הגדולות שמאחורי רצוננו בהקמת קרן חירום. קיימים, כמובן, מקרים רבים אחרים של נשים שנזקקו לעזרה מיידית ופנו לקבלה בדרכים שונות, כולל הצהרות אובדניות על הגעה למבוי סתום ולקץ הדרך. המדובר תמיד בנשים שעברו סבל רב ולעיתים דווקא הרגע המסוים הזה של עזרה כספית פשוטה הופך להיות לקש השובר את גב הגמל. במהלך שנת 2009 סייענו באופן דומה ל-22 נשים וסך כל הוצאותינו במסגרת קרן חירום הסתכמו ב-51.800 ₪.

זוהי קרן מצילת חיים לשמה שעוזרת לנו לתת תקווה למי שהחברה והגורל התעללו והכו בה שוב ושוב. הקצאה כספית לקרן החירום השנתית היא מבחינתנו תרומה בסדר גודל ראשון במעלה ומבטיחה את יכולתנו לסייע ברגעי המצוקה האמיתיים והקשים ביותר.

קריטריונים לקרן חירום

 

מטרתה של קרן זו לאפשר לנו, בכפוף להפעלת שיקול דעת פרטני ומקצועי, לתמוך באשה מסוימת באופן חריג כאשר זו אינה זוכה לסיוע או קצבה מכל גוף או רשות אחרים. המדובר במקרים שונים, לעיתים נקודתיים, שבמסגרתם אשה נקלעה לקושי מסוים בשל עוולה כלשהי ושבשל חוסר יכולתה לממן את הטיפול בפרטים הקטנים נחסכת ממנה גם גישה להמשך תהליך ותמיכה ממוסדת בהתאם.

דוגמא עכשווית להפעלת הקרן היא סיוע אותו היה עלינו להעניק בדחיפות לאשה שהגיעה לארץ כקורבן סחר ומצאה עצמה מגורשת ממנה כעבור מספר שנים כשהיא מטופלת בשלושה ילדים קטנים. אשה זו, ששרדה את מוראות הסחר והזנות נפלה קורבן אף למערכת יחסים אלימה ונותרה בסיומה חסרת כל רכוש וכספים. היא פנתה אלינו בבקשה יחידה – לאפשר לה חזרה לארץ המוצא שלה יחד עם שלושת ילדיה.

עלות הטיפול בבקשה של האשה כללה תשלום לתרגום מסמכים וחתימת נוטריון, רכישת כרטיס טיסה עבורה ועבור הילדים ומענק של 200$ ככסף כיס לקניות מזון במכולת בשבוע הראשון לחזרתה לארצה. סך כל עלות הדבר לא עלתה על מספר אלפי שקלים בודדים, אך גיוסם היה הליך ארוך ומתיש וכלל פניה לתורמים אישיים וארגונים.

זוהי דוגמא קטנה לסיבות הגדולות שמאחורי רצוננו בהקמת קרן חירום. קיימים, כמובן, מקרים רבים אחרים של נשים שנזקקו לעזרה מיידית ופנו לקבלה בדרכים שונות, כולל הצהרות אובדניות על הגעה למבוי סתום ולקץ הדרך. המדובר תמיד בנשים שעברו סבל רב ולעיתים דווקא הרגע המסוים הזה של עזרה כספית פשוטה הופך להיות לקש השובר את גב הגמל. במהלך שנת 2009 סייענו באופן דומה ל-22 נשים וסך כל הוצאותינו במסגרת קרן חירום הסתכמו ב-51.800 ₪.

זוהי קרן מצילת חיים לשמה שעוזרת לנו לתת תקווה למי שהחברה והגורל התעללו והכו בה שוב ושוב. הקצאה כספית לקרן החירום השנתית היא מבחינתנו תרומה בסדר גודל ראשון במעלה ומבטיחה את יכולתנו לסייע ברגעי המצוקה האמיתיים והקשים ביותר.