Search
Close this search box.

תחומי פעילות

פרויקט נשים שלום ובטחון

אודות הפרויקט

פרויקט "נשים שלום וביטחון"  נקרא בתחילת דרכו ״פרויקט 1325״ על שם מספר החלטת האו"ם המתייחסת לשילוב של נשים במשאים ומתנים מדיניים. במסגרת העבודה של הפרויקט, לקחה "אשה לאשה" על עצמה לקדם את החוק בישראל.

בהמשך, קיבל הפרויקט תפנית חדשה בתפיסה של מושג הביטחון, כדי שיכלול מגוון רחב של חוויות בטוחות בכל תחומי הקיום האנושי ובמיוחד בתחומי הקיום של נשים.

רצינו מתוך העשייה והתפיסה הפמיניסטית, להתוות מסגרת קונספטואלית שתאפשר לנו לפרק את מיתוס הביטחון הלאומי בחברה הישראלית ולהציע הגדרה מחודשת ושפה חדשה בנושא.  ביטחון בר קיימא, לנו ולדורות הבאים, יושג על ידי שמירה על זכויות חברתיות, על ידי ביטחון מגדרי בתחום הפרטי והציבורי, על ידי ביטחון כלכלי, מתן הזדמנויות בחינוך, בריאות ודיור, עבודה ורווחה, תכנון ופיתוח ושמירה על משאבים טבעיים. ביטחון יושג על ידי שוויון למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל ללא פגיעה בביטחון של האחרים.

תחומי העשייה של הפרויקט

הרצאות אזרחות: סדרת מפגשים של קבוצת אזרחות ופמיניזם שהוקמה במסגרת פרויקט נשים שלום ובטחון. הנושאים בהם הקבוצה עסקה בניהם- הקשר בין מושג האזרחות לבין מושג הביטחון וסוגיות שונות מחיי היומיום שלנו בהקשר זה, ופיתוח שיח אזרחי לעומת השיחה מיליטריסטי והלאומני הקיים.

  1.  סדנת אזרחות – ד"ר ניצה ברקוביץ' "מבוא לאזרחות ואזרחות מפרספקטיבה פמיניסטית"– 28.04.2010 (עברית)
  1.  סדנת אזרחות – הרצאה של ד"ר מרי תותרי "נשים פלסטיניות – אזרחות סוג ג'" – 16.05.10 (עברית)
  1.  סדנת אזרחות – הרצאה של אדריאנה קמפ "מהגרות וזרות – מהגרות עבודה בישראל" – 23.06.10 (עברית)
  1.  סדנת אזרחות – הרצאה של רימא מאסוואת "אזרחות /לאומיות ולסביות" – 05.08.10 (עברית)
  1.  סדנת אזרחות – דיון לאחר הקראת המחזה "ישנו שדה" / ג'ן מרלו –10.10 (עברית)
  1.  סדנת אזרחות – הרצאה של עו"ד סאוסן זהר מעדאללה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל – 14.11.10 (עברית)
  1. סדנת אזרחות – דיון לאחר הקרנת הסרט "נשות החמאס" בנוכחות הבמאית סוהא עראף – 28.11.10 (עברית)