רונית פיסו, רכזת פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות

בטור דעה בנושא הצורך לבטל את הוועדות להפסקת הריון לפחות בחלק הראשון של ההריון, החזרת ה"סעיף הסוציאלי" לקריטריונים לאישור הפסקת הריון גם בשלבים מתקדמים ועוד.

הטור פורסם ב"מעריב" יום חמישי, 25 ביוני 2015