ארכיון פמיניסטי: אשה לאשה 

 

הארכיון מהווה אוסף היסטורי של הפעילות הפמיניסטית ב-40 השנים האחרונות. זהו אוסף יחודי במינו שאין דומה לו בישראל.

הארכיון כולל חומרים נדירים של הפעילות הפמיניסטית בישראל והוא פתוח לקהל הרחב אך יש לתאם מראש את הביקור בו.

האוסף כולל חמש חטיבות:

חטיבת העיתונות וכתבי העת

89 קלסרים. קטעי עיתונות: עוסקים בנשים בכל אספקט אפשרי.

קלסרים המסודרים לפי נושאים (בסדר א-ב) ותאריכים ובהם קטעי עיתונות מכל התקופות.

DSCN0099

22 קלסרים. לזיכרן. אוסף הנרצחות: אוסף של קטעי עיתונים וצילומים של חומר אינטרנטי על כל הנשים שנרצחו בין השנים 2007-1998. החומר מסודר לפי שנים ושמות הנשים בסדר א-ב'.

18 קלסרים עברית, 19 קלסרים אנגלית. כתבי עת ועיתונות שיצאו לאור על ידי נשים. אוספים שלמים: נלח"ם (עיתון הראשון של הפמיניסטיות בשנות ה-70. נגה. קל"ף חזק. לא שלמים: עיתונות הומו-לסבית. גליונות של הביטוח הלאומי, ח"מ בארץ, פרלמנט הנשים ועוד.

חטיבת האוסף הכללי 

147 קלסרים. אוסף אשה לאשה. מידע מאורגן לפי נושאים מחולק לאוסף של חוברות ואוסף של קלסרים מלאי מידע ממקורות שונים.

אוסף צילומים, סרטים ופוסטרים.

אוסף עבודות מאסטר ודוקטורט שנכתבו על נשים, מגדר ופמיניזם – https://drive.google.com/open?id=0ByGgMa0GzbjiZWpaYlp2RUpGYjQ&authuser=0

אוסף סי.די. של ראיונות עם 34 פעילות פמיניסטיות משנות ה-70 שהוכן לצורך עבודת הדוקטורט של חנה ספרן.

חטיבת הארגונים

122 קלסרים. (60 עברית, 62 אנגלית)  אוסף שדולת הנשים. מידע מאורגן לפי נושאים הכולל בתוכו חוברות, מידע ממקורות שונים.

אוסף התנועה הפמיניסטית בשנות ה-70. (דגש על הפעילות בחיפה).

אוסף אשה לאשה: 30 שנות פעילות שוטף/פרוייקטים.

3 קלסרים. אוסף קו חירום לנפגעות אלימות: 1990-2005

אוסף בת שלום (ירושלים).

אוסף בת-צפון.

קו הבריאות – תל-אביב.

אוסף ארגון קל"ף – האוסף בתהליך דיגיטציה, ניתן להתעדכן בלינק

 https://groups.google.com/forum/?hl=en-GB#!forum/isha2isha 

אוספים קטנים: נשים בשחור, אחותי, קואליצית נשים לשלום, מכון לחקר תקשורת ומשפחה ועוד.

אוסף הכנסים הפמיניסטיים.

אוסף מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית, חיפה.

נשים פרטיות

דסה, חנה. הפרוייקט של נשים אתיופיות.

הרץ-לזרוביץ, רחל. עבודות סמינריוניות של תלמידות/ים בחוג לחינוך.

השש, יאלי. חומרים של עבודת המאסטר על מדיניות פריון בישראל.

מועד, לילי. פעילת שלום ופסיכולוגית. אוסף פרטי.

מזרחי, נינה. רכזת באשה לאשה.

מילס, פולה. תיקים מעבודת גיוס הכספים באשה לאשה.

נבו, ג'סיקה. פעילותה באשה לאשה ובמכון לחקר תקשורת ומשפחה.

נמרוד, נעמי. תחרות הסיפור הקצר.

ספרן, חנה. חומרים מעבודת הדוקטורט על הפמיניזם בישראל. אוסף אישי.

פרידמן, מרשה. 3 קלסרים. התכתבויות מתקופת כהונתה בכנסת.

שונברון, מיכל. חומרים על בריאות נשים במיוחד על שיטות פריון טבעיות (כניסה והימנעות מהריון).

שרון, מרים. אמנית פמיניסטית. חומרים משנות ה-70.

 

 

Feminist Research Center: Library and Archive

The Archive  isha.lib@gmail.com

The archive is a historic collection of feminist activities in Israel for the last 40 years.
This is a unique collection that has no parallel of its kind in Israel. The collection includes four different units.

General Collection Unit

147 folders. Papers, booklets and miscellaneous information on women, gender and feminism organized by topics.

A collection of photographs and posters from meetings, protest campaigns and various feminist events.

DVD collection – 34 audio Recordings of interviews with 70’s feminist women (Hannah Safran Ph.D).
30 audio recordings of Seminars, conferences, programs and TV interviews, etc.

A collection of Master and PhD works written about women, gender and feminism.

Newspaper and Periodical unit

89 folders. Press cuttings on women organized by subjects (alphabetically) and arranged chronologically.

22 folders. “To their memory”. A collection of press cuttings and information on women murdered by their male partners and others between the years 1998 – 2007. Materials organized by years and the women's names (alphabetically).

18 folders. Feminist newspapers and periodicals published by women (Hebrew).
Complete collections: NILAHEM (first feminist newspaper from the early 70’s).
NOGA – Feminist periodical. KLAF HAZAK (lesbian – feminist community).

Incomplete newspaper and periodicals: Gay – Lesbian Journals. Social Security Issues. Cham Ba’aretz, etc.

19 folders. International magazines and periodicals. AWID, Bridges, Canadian Woman Studies, Lilith, Nashim, Woman in Action (English).

Organizations Unit

122 folders. (60 in Hebrew, 62 in English) the Israel Women's Network Collection. Information is organized by topic which includes brochures, pamphlets etc.

9 folders. Collection of the feminist movement in the '70s.

54 folders. Activities of Isha L'Isha. 18 folders of ongoing activities. 16 folders miscelenous, 3 folders prospectus, 14 folders fundraising, 3 folders Women in a Democratic Society.

3 folders. Hot line for Women in Violence, 1990-2005.

11 boxes. Bat Shalom (Jerusalem).

3 boxes.   Bat Tzafon.

6 boxes.   Klaf Organization.

6 folders. Kav Ha’Briot – Tel Aviv.

5 folders. Research Institute for the Media and the Family.

8 folders. Feminist conferences.

5 folders. Rape Crisis Center, Haifa.

6 folders. Haifa Women's Coalition.

4 folders. Court Warch Project.

2 folders. Mahot Center.

2 folders. "The Women's Commission for Peace"..

7 folders. Organizations (small collections): Women in Black, sister, Coalition of Women for Peace, Mapat shalom etc.

 

Private Collections Unit

Dasa, Hannah. Ethiopian women Project.

Hertz-Lazarowitz, Rachel. Papers of students from the Department of Education.

Hashs, Yali. Master's thesis material "productivity policy in Israel".

Date, Lily. Psychologist and peace activist.

Mizrahi, Nina. Coordinator at Isha L'Isha.

Mills, Paula. Fundraising work files Isha L'Isha.

Nevo, Jessica. Activities at Isha L'Isha and the Research Institute on the Media and the Family.

Nimrod, Naomi. The Mediterranean Short Story Competition.

Safran, Hannah. Doctoral thesis materials on feminism. Personal Collection.

Friedman, Marsha. 3 folders. Correspondence during her tenure in the Knesset.

Schonbrunn, Michal. 3 boxes. Materials on women's health, especially natural fertility methods.

Sharon, Miriam. Feminist artist. Materials from the 70s.