[:he] 

ספטמבר 2015

יש אנשים שיודעים להיות בני-אדם, שיחה עם סטלה (כוכבה) צור

סרט על אשה שלא מפסיקה להיות אקטיביסטית, כבר מעל 80 שנה.

מראיינת: דלית שמחאי  

קישור לסרט

מאי 2015 

הסרט "גם וגם" על יוכבד גונן, פעילה ב"אשה לאשה".

יוצרי הסרט: רגב נתנזון ועמליה סער, 2014, 52 דקות 

קישור לסרט 

יוכבד גונן

 

אוגוסט 2013

סרט תדמית על הארגון- חגיגות שלושים שנה ל"אשה לאשה", אוגוסט 2013ֿ

סרט ממצעד הגאווה בחיפה, יוני 2013 (חלקים 1-3)

סרטון תדמית (אנגלית), 1.5 דקות 

 [:]