Search
Close this search box.

ורק קולן של הנשים לא נשמע – תגובה לדוח מבקר המדינה בפרשת זריקות הדפו-פרוורה לנשים אתיופיות

הסיפורים על זריקות למניעת הריון הניתנות באופן שיטתי לנשים ממוצא אתיופי בניגוד לרצונן ולעתים ללא ידיעתן, החלו לצוץ בשנת 2008. חדווה אייל מארגון "אשה לאשה" היא אחת הנשים שחקרו לעומק את הנושא וחיברה דו"ח מקיף שביקש לשרטט ולנתח את המדיניות שעמדה מאחורי זריקות ה"דפו פרוורה".

"מדיניות הרווחה והבריאות בנוגע להפצת 'דפו פרוורה' בקרב נשים יוצאות אתיופיה ממשיכה גישה פטרנליסטית המצמצמת במידה ניכרת את חירותן", נכתב בדו"ח. "לא העצמת הנשים עמדה לנגד עיני הממסד בגישתו אלא רצון לשליטה על גופן ופוריותן".

בשבוע שעבר פרסם מבקר המדינה דו"ח המנקה את מוסדות המדינה מהחשד לפיו גורמים רשמיים שונים כפו על הנשים לקבל את הזריקה. "אין עדות לכך שעולות קיבלו זריקות למניעת הריון תחת לחץ", פסק המבקר. חדווה אייל קראה בעיון את דו"ח המבקר – וזה מה שיש לה לומר.

למאמר המלא ב"המקום הכי חם בגיהנום" פורסם בראשון בפברואר 2016

שתפו פוסט זה

מעוניינות לקחת חלק בפעילות?