חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המודל הארגוני שלנו

בתחילת הדרך היו פמיניסטיות מועטות וההתלהבות הייתה רבה. אולם לא היה סדר יום מאורגן או פרוטוקול סדיר ועל כן נאלצנו למצוא ולהמציא דרכים לפעולה. בראשית דרכינו רבים חשבו כי אנחנו קומץ של משוגעות לדבר ושלא יצא מזה שום דבר. ולא כך היה.

בלי סדר יום מתוכנן אבל עם הרבה התלהבות צמחה לה תנועה פמיניסטית שהשפיעה על החברה בישראל מכל כיוון אפשרי. אחרי שלושים שנה ניתן לשאול האם אפשר לקיים ארגון ופעילות מסודרת ולהישאר פמיניסטיות בדרכי פעולה ובצורת מחשבה? האם הפמיניזם יכול להיות ממוסד? האם ייתכן ארגון פמיניסטי מסודר ומאורגן?

בתחילת דרכינו כאשר התארגנו לפעילות, נאלצנו ליצור דברים מחדש. דרכי הפעולה לא היו ידועות מראש, לא הייתה מסגרת או ארגון מסודר.

הניסיון לשנות סדרי עולם נגע בפעילות היום יומית ואפשר התלהבות ועשייה מיידית. שנים של פעילות הביאו איתן את הצורך בהתארגנות, בסדר מסוים ומוסכם ויצירת נהלי עבודה.

הארגון צמח ועבר שינויים לאורך השנים והנשים הראשונות שיצרו והקימו השתנו גם הן. נשים חדשות הצטרפו כל הזמן, והארגון מתעצב ומשתנה לאורך הזמן.

מן היום שבו חדלנו להיות קבוצה קטנה של חברות והפכנו להיות ארגון גדול צץ ועלה הצורך לערוך לנו ספר נהלים. לחבר בין הצורך בארגון שעובד טוב ומאפשר לכולנו לפעול יחד, ובין הצורך להתלהב, לכעוס ולהגיב מיידית.

״אשה לאשה״ מאריכה ימים וממשיכה להתקיים ורבות מאיתנו חשות כי הארגון חשוב ומאפשר לשמור על פעילות פמיניסטית מגוונת ומשתנה. ״אשה לאשה״ היא בית לכל הנשים,

והנשים הפעילות בה מגיעות מרקעים שונים, מדתות שונות, ובעלות נטייה מינית שונה. כולן ידעו לבוא ולצמוח במקום הזה, לתרום ולהשקיע, לקום וללכת הלאה וגם להישאר.

פעילויות אחרות, כמו הכנסים הפמיניסטיים הארציים, וקואליציית אל-בדיל למאבק במושג רצח על "כבוד המשפחה", קל"ף – קהילה לסבית פמיניסטית , הקמת כייאן – ארגון פמיניסטי ערבי, עסק משלך – תוכנית להעצמה כלכלית לנשים; כולם זכו לתמיכה, להשקעה ולכל עזרה אפשרית מ"אשה לאשה" ומחברותיה. בספר הנהלים אנו רואות תרומה חשובה לא פחות לצמיחתה של הקהילה הפמיניסטית העוסקת יום יום במתן עזרה לנשים ובניסיון לברוא עולם חדש , שוויוני.

(הדברים לקוחים מתוך מדריך נהלי הארגון, איילת אילני, לילי בוגנים, רותי גור ואורנה כהן. ספטמבר 2000).

ב״אשה לאשה״ יש ועדים שונים העוסקים בפעילות השוטפת של הארגון:

הוועד המנהל

נוהל הצטרפות

 • כל חברה בארגון רשאית להגיש מועמדות לבחירות לוועד.
 • הבחירות מתקיימות פעם בשנה באסיפה הכללית .
 • לוועד ייבחרו 5-8 נשים ובבחירתן יישמר עקרון הרבעים.

משך ותנאים למילוי התפקיד

 • לפחות שליש מן הנבחרות לוועד החדש יהיו נשים שכיהנו בוועד היוצא
 • לא יהיו בוועד בנות זוג, כמו כן לא תיבחר אישה שבת זוגה מועסקת בשכר בארגון.
 • החברות בוועד אפשרית עד שלוש שנים ברציפות. לאחר מכן תהיה תקופת "צינון" של שנה אחת לפני הגשת מועמדות מחודשת.

אחריות

 • לפי חוק העמותות על חברות הוועד מוטלת האחריות המשפטית כלפי הרשויות, או כל ישות אחרת שהעמותה מתחייבת כלפיה.
 • הוועד אחראי למימוש התחייבויות העמותה כלפי התורמים. שתי חברות בעלות זכות חתימה על צ'קים, בקשות והסכמים עם קרנות.

משימות עיקריות

 • הכנת שאלות עקרוניות ואידיאולוגיות לדיון ולקבלת החלטות בקולקטיב.
 • קבלת החלטות הנוגעות לפעילות שוטפת כולל העסקה ופיטורין
ועדת כספים

נוהל הצטרפות

 • הוועדה נבחרת אחת לשנה על ידי האסיפה הכללית.

משך ותנאים למילוי התפקיד

 • בוועדה ישתתפו 3 נשים מן הצוות: מנהלת החשבונות, מגייסת הכספים וחברת צוות נוספת ובנוסף, 2 נשים מתנדבות מתוכן חברת ועד אחת לפחות.
 • הוועדה נבחרת אחת לשנה.

אחריות

 • על הוועדה מוטלת האחריות למעקב שוטף על מצבה הכספי של העמותה.
 • על הוועדה מוטלת אחריות מיוחדת להתריע בפני הוועד על מצב של גירעון בתקציב.

משימות עיקריות

 • הוועדה בודקת את המצב הכספי של העמותה, לפי הפרויקטים המופעלים בה באותה תקופה. הבדיקה כוללת ההתייחסות למצב הכספי הנוכחי, הכנסות עתידיות והוצאות עתידיות לכל פרויקט.
 • על הוועדה להגיש דו"ח בכתב לוועד מדי רבעון.
 ועדת כוח אישה

נוהל הצטרפות

 • הקולקטיב יבחר את הוועדה שמספר חברותיה יהיה כמספר נשות הצוות וכל אחת מהן תהיה אחראית ללוות אחת מן העובדות בשכר. בנוסף תיבחר עוד חברה ללא אחריות לליווי אשת צוות ותרכז את הוועדה. בחירת חברות הוועדה תעשה בתיאום עם הצוות למעט בחירת רכזת הוועדה.

משך ותנאים למילוי התפקיד

 • הוועדה נבחרת לשנה אחת.
 • לפחות אחת מחברות הוועדה תהיה חברה בוועד.
 • לא יכהנו בוועדה בנות זוג של עובדות בשכר.
 • שינויים בהרכב הוועדה מותנים באישור הקולקטיב.

אחריות

 • על הוועדה מוטלת אחריות לתמוך בעבודת הצוות בהתאם לתוכנית העבודה של העמותה ולקבל דיווח חודשי מן הצוות על עבודתו.
 • על הוועדה מוטלת אחריות מיוחדת להתריע בפני הוועד על קשיים בעבודת הצוות או במימוש תכניות העבודה של העמותה.

משימות עיקריות

 • הוועדה תלווה את עבודת הצוות בעמותה
 • לכל עובדת תהיה מלווה בוועדה שתדריך אותה ותסייע לה בקידום תכנית העבודה שלה
ועדות אד הוק

נוהל הצטרפות

 • ייבחרו על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית למשימה מוגדרת ולתקופה מוגדרת.

 משך ותנאים למילוי התפקיד

 • לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית.

אחריות

 • לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית

משימות עיקריות

 • לפי המנדט שניתן להן על ידי הקולקטיב או האסיפה הכללית.

אשה לאשה הינו ארגון המונחה על ידי קולקטיב הפתוח לכלל הנשים ומתכנס אחת לחודש. בקולקטיב נידונים נושאים עקרוניים ואידיאולוגיים וההחלטות המתקבלות בו מחייבות את כל חברות הארגון. תהליך קבלת ההחלטות בקולקטיב מבוסס על רעיון הקונסנזוס, כלומר ההחלטה מתקבלת פה אחד ולא על בסיס הצבעות או רוב. כל קולקטיב נרשם בפרוטוקול אשר נגיש לכל החברות.

קולקטיב אשה לאשה מתקיים אחת לחודש, ומהווה את הפורום המרכזי של קבלת החלטות ארגוניות – החלטות עקרוניות והחלטות ניהוליות. הקולקטיב פתוח בפני כל הנשים וההחלטות מתקבלות בדרך של הסכמה פה-אחת.

לכל אשה זכות להשתתף באופן פעיל בדיון ואף להעלות נושאים, להציג נתונים וחוויות אישיות ועוד. חלק מהחלטות הקולקטיב, בעיקר ההחלטות העקרוניות, מופיעות באתר, לפי תאריך הדיון.