המודל הארגוני שלנו

בתחילת הדרך היו פמיניסטיות מועטות והרבה הרבה התלהבות. בתחילת הדרך לא היה סדר יום ולא פרוטוקול. בתחילת הדרך היה צריך למצוא ולהמציא דרכים. בתחילת הדרך חשבו הכל שיש כאן קומץ משוגעות לדבר ושלא יצא מזה שום דבר. ולא כך היה.

בלי סדר יום מתוכנן אבל עם הרבה התלהבות צמחה לה תנועה פמיניסטית שהשפיעה על החברה הישראלית מכל כיוון אפשרי. אחרי שלושים שנה מותר כבר לשאול האם אפשר לקיים ארגון ופעילות מסודרת ולהשאר פמיניסטיות בדרכי פעולה ובצורת מחשבה? האם הפמיניזם יכול להיות ממוסד? האם יתכן ארגון פמיניסטי מסודר ומאורגן?

בתחילת הדרך כאשר קבוצות של נשים התארגנו ומתארגנות לפעילות, הכל הוא בבחינת יצירה מחדש. אין דרכי פעולה ידועות מראש, אין מסגרת ובדרך כלל אין ארגון.

הניסיון לשנות סדרי עולם נגע בפעילות היום יומית ואיפשר התלהבות ועשיה מיידית. שנים של פעילות הביאו איתן את הצורך בהתארגנות, בסדר מסויים ומסוכם ובנהלי עבודה.

ארגונים צומחים ומשתנים והנשים הראשונות שיצרו והקימו השתנו גם הן. אליהן הצטרפו כל הזמן נשים חדשות. הנשים שהקימו את אשה לאשה בשנת 1983 התחילו שוב מן ההתחלה אבל לא שכחו להתחבר לנשים הותיקות . בינתיים , כמעט בלי  משים, חלפו 17 שנים של עבודה פמיניסטית. הגיע הזמן לאסוף את כל ההחלטות, הרעיונות,  השאיפות ולהביא הצעה מסודרת ליצירת דרכי ניהול תקינות לעשייה פמיניסטית.

מן היום שבו חדלנו להיות קבוצה קטנה של חברות והפכנו להיות ארגון גדול צץ ועלה הצורך לערוך לנו ספר נהלים. לחבר בין הצורך בארגון שעובד טוב ומאפשר לכולנו לפעול יחד, ובין הצורך להתלהב, לכעוס ולהגיב מיידית.

אשה לאישה מאריכה ימים וממשיכה להתקיים ויש רבות מאיתנו תחושה שהארגון חשוב ומאפשר לשמור על פעילות פמיניסטית מגוונת ומשתנה . עם נשים חדשות וותיקות, פלסטיניות ויהודיות, צעירות וזקנות, נשים שאוהבות נשים וכאלו המעדיפות גברים, לכולן אשה לאשה היא בית. כולן ידעו לבוא ולצמוח במקום הזה, לתרום ולהשקיע, לקום וללכת הלאה וגם להישאר.

פרוייקטים וארגונים אחרים צמחו מתוך אשה לאשה ובעידודה ויצאו לפעילות עצמאית: קו חירום לנפגעות אלימות (1990) , מקלט חירום לנשים מוכות (1995).

פעילויות אחרות, כמו הכנסים הפמיניסטיים הארציים (כל שנה מ – 1992 ועד לעכשיו) , וקואליציית אל-בדיל למאבק במושג רצח על "כבוד המשפחה", קל"ף – קהילה לסבית פמיניסטית , הקמת כייאן – ארגון פמיניסטי ערבי ולאחרונה גם עסק משלך – תוכנית להעצמה כלכלית לנשים, כולם זכו לתמיכה, להשקעה ולכל עזרה אפשרית מאשה לאשה ומחברותיה. בספר הנהלים אנו רואות תרומה חשובה לא פחות לצמיחתה של הקהילה הפמיניסטית העוסקת יום יום במתן עזרה לנשים ובניסיון לברוא עולם חדש , שוויוני.

(פתח דבר מתוך: מדריך נהלי הארגון, איילת אילני, לילי בוגנים, רותי גור ואורנה כהן. ספטמבר 2000)