Search
Close this search box.

באנו הנה להביא את המערב – דפנה הירש

"באנו הנה להביא את המערב": הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט

לאחר הצגת הספר על-ידי דפנה הירש, יגיבו: יאלי השש, חדוה אייל וגילה נחום

חמישי 20.8.2015, בשעה שבע בערב

"אשה לאשה", ארלוזורוב 118, חיפה

לכתבה על הספר ועל המרצה, "הארץ", מרץ 2015, הקליקו כאן

daphnahirsh

תמונה עליונה: ארכיון הדסה, הופיע בכתבה ב"הארץ", 11.3.2015

 

שתפו פוסט זה

מעוניינות לקחת חלק בפעילות?