בתחילת דרכו של פרויקט "נשים שלום וביטחון" הוא נודע כפרויקט 1325 על שם החלטת האו"ם 1325 המתייחסת לשילוב של נשים במשאים ומתנים מדינים. במסגרת העבודה של הפרויקט "אשה לאשה" לקחה על עצמה לקדם את החוק בישראל. 

בהמשך הפרוייקט קיבל תפנית חדשה בתפיסה  של מושג הביטחון, כך שיכלול מגוון רחב של חוויות בטוחות בכל תחומי הקיום האנושי ובמיוחד בתחומי הקיום של נשים.

אנחנו רוצות, מתוך העשייה והתפיסה הפמיניסטית, להתוות מסגרת קונספטואלית שתאפשר לנו לפרק את מיתוס הביטחון הלאומי בחברה הישראלית ולהציע הגדרהמחודשת ושפה חדשה בנושא. ביטחון בר קיימא, לנו ולדורות הבאים, יושג על ידי שמירה על זכויות חברתיות, על ידי ביטחון מגדרי בתחום הפרטי והציבורי, על ידי ביטחון כלכלי, מתן הזדמנויות בחינוך, בריאות ודיור, עבודה ורווחה, תכנון ופיתוח ושמירה על משאבים טבעיים. ביטחון יושג על ידי שוויון למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל ללא פגיעה בביטחון של האחרים.

 

new_pa12פרויקט "נשים שלום וביטחון"  נקרא בתחילת דרכו פרויקט 1325 על שם  מספר החלטת האו"ם המתייחסת לשילוב של נשים במשאים ומתנים מדינים. במסגרת העבודה של הפרויקט , לקחה "אשה לאשה"  על עצמה לקדם את החוק בישראל.

בהמשך,  קיבל הפרויקט תפנית חדשה בתפיסה של מושג הביטחון, כדי שיכלול מגוון רחב של חוויות בטוחות בכל תחומי הקיום האנושי ובמיוחד בתחומי הקיום של נשים.

אנחנו רוצות, מתוך העשייה והתפיסה הפמיניסטית, להתוות מסגרת קונספטואלית שתאפשר לנו לפרק את מיתוס הביטחון הלאומי בחברה הישראלית ולהציע הגדרה מחודשת ושפה חדשה בנושא.  ביטחון בר קיימא, לנו ולדורות הבאים, יושג על ידי שמירה על זכויות חברתיות, על ידי ביטחון מגדרי בתחום הפרטי והציבורי, על ידי ביטחון כלכלי, מתן הזדמנויות בחינוך, בריאות ודיור, עבודה ורווחה, תכנון ופיתוח ושמירה על משאבים טבעיים. ביטחון יושג על ידי שוויון למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל ללא פגיעה בביטחון של האחרים.

הרצאות אזרחות: סדרת מפגשים של קבוצת אזרחות ופמיניזם שהוקמה במסגרת פרויקט נשים שלום ובטחון. הנושאים בהם הקבוצה עסקה בניהם- הקשר בין מושג האזרחות לבין מושג הבטחון וסוגיות שונות מחיי היומיום שלנו בהקשר זה, ופיתוח שיח אזרחי לעומת השיחה מיליטריסטי והלאומני הקיים.

בתחילת דרכו של פרויקט "נשים שלום וביטחון" הוא נודע כפרויקט 1325 על שם החלטת האו"ם 1325 המתייחסת לשילוב של נשים במשאים ומתנים מדינים. במסגרת העבודה של הפרויקט "אשה לאשה" לקחה על עצמה לקדם את החוק בישראל. 

בהמשך הפרוייקט קיבל תפנית חדשה בתפיסה  של מושג הביטחון, כך שיכלול מגוון רחב של חוויות בטוחות בכל תחומי הקיום האנושי ובמיוחד בתחומי הקיום של נשים.

אנחנו רוצות, מתוך העשייה והתפיסה הפמיניסטית, להתוות מסגרת קונספטואלית שתאפשר לנו לפרק את מיתוס הביטחון הלאומי בחברה הישראלית ולהציע הגדרהמחודשת ושפה חדשה בנושא. ביטחון בר קיימא, לנו ולדורות הבאים, יושג על ידי שמירה על זכויות חברתיות, על ידי ביטחון מגדרי בתחום הפרטי והציבורי, על ידי ביטחון כלכלי, מתן הזדמנויות בחינוך, בריאות ודיור, עבודה ורווחה, תכנון ופיתוח ושמירה על משאבים טבעיים. ביטחון יושג על ידי שוויון למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל ללא פגיעה בביטחון של האחרים.