English
חדשות העמותה
קבוצת טאי צ`י באשה


פגישת המשך לכנס החירום הערבי יהודי באשה לאשה


תרמו לנו באמצעות פייפל


הזמנה לרב שיח בנושא פונדקאות אחראית
אודות מדד הביטחון של נשיםפרוייקט "מדד הביטחון של נשים" משותף לשישה ארגונים פמיניסטים (כיאן, אישה לאישה- מרכז פמיניסטי חיפה, קואלציית נשים לשלום, נשים נגד אלימות, אסוואת, פרופיל חדש). מטרת הפרוייקט היא ליצור מדד שיבחן את רמת הביטחון של נשים בתוך ישראל, מקבוצות חברתיות שונות, ושיקיף מגוון של תחומים, מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיסי, מיני ועוד. אחת המטרות המרכזיות של המחקר היא לקדם שינוי בתפיסה של מה הוא ביטחון, אשר בישראל לרוב הוא נתפס במושגים צבאיים, ולהרחיבו לתחומים נוספים כביטחון כלכלי, בריאות, אלימות במשפחה, אלימות מינית וכו'.


צרו קשר  | כיאן - מרכז פמיניסטי חיפה  | אסוואת - לסביות פלסטיניות  | מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס חיפה והצפון
בנייה ועיצוב ע''י תרמת