English
חדשות העמותה
קבוצת טאי צ`י באשה


פגישת המשך לכנס החירום הערבי יהודי באשה לאשה


תרמו לנו באמצעות פייפל


הזמנה לרב שיח בנושא פונדקאות אחראית
אודות 

בתחילת דרכו של פרויקט "נשים שלום וביטחון" הוא נודע כפרויקט 1325 על שם החלטת האו"ם 1325 המתייחסת לשילוב של נשים במשאים ומתנים מדינים. במסגרת העבודה של הפרויקט "אשה לאשה" לקחה על עצמה לקדם את החוק בישראל. 

בהמשך הפרוייקט קיבל תפנית חדשה בתפיסה  של מושג הביטחון, כך שיכלול מגוון רחב של חוויות בטוחות בכל תחומי הקיום האנושי ובמיוחד בתחומי הקיום של נשים.

אנחנו רוצות, מתוך העשייה והתפיסה הפמיניסטית, להתוות מסגרת קונספטואלית שתאפשר לנו לפרק את מיתוס הביטחון הלאומי בחברה הישראלית ולהציע הגדרהמחודשת ושפה חדשה בנושא. ביטחון בר קיימא, לנו ולדורות הבאים, יושג על ידי שמירה על זכויות חברתיות, על ידי ביטחון מגדרי בתחום הפרטי והציבורי, על ידי ביטחון כלכלי, מתן הזדמנויות בחינוך, בריאות ודיור, עבודה ורווחה, תכנון ופיתוח ושמירה על משאבים טבעיים. ביטחון יושג על ידי שוויון למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל ללא פגיעה בביטחון של האחרים.

 צרו קשר  | כיאן - מרכז פמיניסטי חיפה  | אסוואת - לסביות פלסטיניות  | מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס חיפה והצפון
בנייה ועיצוב ע''י תרמת