פרסומי פרויקט נשים שלום ובטחון

בטחון במרחב הציבורי שכונת הדר, סיון אזולאי, 2011. עברית וערבית

שתיקה עזה, מאת קבוצת למידה באשה לאשה. 2010: עברית, ערבית,אנגלית

נייר עמדה בנושא גרעין למחשבה, מאת עדנה גורני וחדוה אייל. 2009 (עברית וערבית)

נייר עמדה על שכונת הדר: בטחון במרחב הציבורי, מאת סיוון אזאולי. 2008

נייר עמדה על תהליך שלום אזרחי – תפיסות פמיניסטיות, עורכת: דורית אברמוביץ. 2008

נשים פלסטיניות תחת עול כיבוש לאומי וחברתי מאת אמאני דעייף, עורכת: דורית אברמוביץ'. 2008

ביטחון וחוסן למי? תפיסות פמיניסטיות על ביטחון, עורכות: אמאני דעייף, דורית אברמוביץ וחדוה אייל. 2007

דו"ח לבדיקת התנהגות התקשורת בזמן מלחמת לבנון השנייה, מאת: חנה ספרן. 2006

ניתוח מגדרי להשפעות המלחמה על החברה בישראל, מאת שרי אהרוני. 2006

אינדקס נשים לצוותי משא ומתן לשלום, עורכת: אילנה אפללו פרץ. 2006

תמונת מצב- דוח עדות אילמת- 1325: נייר המתאר את מצבן של הנשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, כותבות: שרי אהרוני, גליה אביאני, עו"ד אילנה אפללו-פרץ, ד"ר איילת שי, כתיבת הדו"ח המשפטי: עו"ד דנה מירטנבאום, עריכה: דרור בורשטיין. 2005

הצעת חוק שיתוף נשים במו״מ מדיני, הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס׳ 4). 2005

אישור החוק מסמך מאת עו"ד אילנה אפללו פרץ שהובילה את קידום החוק.

איפה הנשים כולן? החלטת מועצת הביטחון 1325: היבטים מגדריים של הסכסוך הישראלי פלסטיני, עורכות: שרי אהרוני, רולא דיב. 2004